FunduszeEuropejskie RPOpodkarpackieUniaEuropejska EFSiI

nr ZP-2/PL/2017 

Parafia pw. Św. Mikołaja, Lubla 145, 38-130 Frysztak
Lubla, dnia 10.01.2018 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z przeprowadzonego zamówienia publicznego z dnia 27.12.2017r.

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (nr: ZP-2/PL/2017)

Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli
Lubla 145, 38-130 Frysztak
tel. (17) 277 82 32, (17) 277 81 11

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru prac budowlanych podczas realizacji zadania pn.: „Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebani Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja bp w Lubli

Do realizacji wykonania zamówienia wybrana została oferta firmy: "KOSZT-BUD", Odrzykoń 8, ul. Podzamcze, 38-406 Odrzykoń.

Uzasadnienie:

Ogłoszenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru prac budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku  nr ZP-2/PL/2017 zostało upublicznione na stronie internetowej zamawiającego parafialubla.pl w dniu  27.12.2017 r. z możliwością składania ofert do dnia 05.01.2018 r. do godz.  1500. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta firmy "KOSZT-BUD", Odrzykoń 8, ul. Podzamcze, 38-406 Odrzykoń uzyskała największą liczbę punktów i spełniła oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do ceny jak i pozostałych wymogów zawartych w SIWZ, dlatego została wybrana do realizacji zamówienia.

10.01.2018 roku , Julian Bartnik,  Proboszcz Parafii

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Inf_Wybrania_Wykonawcy.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 365 kB